BIURO SPRZEDAŻY

Lokalizacja Biura Sprzedażyul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska


Napisz do Nas:

Wysłanie formularza wiąże się z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Usługowo- Handlowy „REM KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęce Opatowskiej (63-645), przy ul. Brukowej 4, moich danych osobowych w celach marketingowych.
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Zakład Usługowo- Handlowy „REM KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęce Opatowskiej (63-645), przy ul. Brukowej 4, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Wyrażam zgodę na przekazywanie treści dotyczących oferty Zakład Usługowo- Handlowy „REM KĘPNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęce Opatowskiej (63-645), przy ul. Brukowej 4, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2017.1907 ze zm.).